Ra mắt vào 2014, TimTay theo đuổi thời trang bền vững với tiêu chí chỉ sử dụng chất liệu 100% sợi tự nhiên, thân thiện môi trường.

1 trong số 3

TimTay tập trung xây dựng quan điểm sống khác biệt, đề cao tính sáng tạo và trân trọng các sản phẩm nội địa.

1 trong số 4