SỬA HÀNG MIỄN PHÍ 
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm cho vừa vặn với bạn nhất

Các trường hợp áp dụng 
- Đầm: cắt ngắn 5-15cm
-Váy/Quần: cắt ngắn 5-15cm / giảm vòng eo 3-6cm

Lưu ý 
- Thời gian sửa hàng là 07 ngày kể từ ngày xác nhận yêu cầu
- Mỗi sản phẩm được áp dụng sửa hàng 01 lần
- Dịch vụ sửa hàng có hiệu lực trong vòng tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng; không áp dụng đối với đơn hàng online.
- Dịch vụ sửa hàng không bao gồm phí chuyển hàng tận nơi.

Quy trình sửa hàng 
- Nhân viên tư vấn và khách hàng thống nhất thông tin sửa hàng & thời gian thực hiện.
- Khách hàng ký xác nhận, giữ Phiếu sửa hàng và đến nhận lại hàng vào ngày hẹn.

 

FREE CUSTOM-FIT POLICY
We offer item(s) size readjustment to fit your body.

Acceptable cases
- Dress: Shortened by 5-15cm
- Skirt/pants: shortened by 5-15cm / waist’s length reduced by 3-6cm

Notice
- The process will take 07 days since the confirming day of your request.
- Each item can only be readjusted once.
- You have 03 calendar days to hand the item in for readjustment from the date of purchase. Not available for Online purchase.
- Shipping fees are not included ( customer will be charged for shipping fees

Process
- Staff and customer(s) agree on item(s)’s readjusting information and time.
- Customer(s) will sign the confirmation form, Keep the:”Item Custom-fit” form then come and receive their item(s) back.

Sign up for our newsletter
No thanks

Availability