Sửa hàng miễn phí

DỊCH VỤ SỬA HÀNG MIỄN PHÍ 

Để mang lại sự vừa vặn cũng như kéo dài tuổi thọ trang phục, TimTay áp dụng dịch vụ sửa hàng miễn phí cho các trường hợp sau: 

  • Cắt ngắn từ 5-15cm & thu nhỏ vòng eo từ 3-6cm. 
  • Sửa chữa trang phục bị hỏng trong quá trình sử dụng.
  • Thời gian sửa hàng trong vòng 07-14 ngày tuỳ theo tình trạng trang phục.  

Xin lưu ý:
Không áp dụng đổi-trả đối với trang phục đã được sửa chữa. 

Vui lòng LIÊN HỆ TIMTAY để được tư vấn chu đáo nhất.

_
FREE REPAIR SERVICE

In order to provide the right fit and prolong the lifespan of the garment, TimTay offers the free repair service for the following cases:

  • Shorten from 5-15cm & shrink waist from 3-6cm.
  • Repair used clothes.
  • Repair time will be within 07-14 days depending on the condition of the clothes.

Please note: Exchanges and returns policy are not applicable for repaired clothes.

Please CONTACT TIMTAY for the best service