Đặt may

DỊCH VỤ MAY ĐO 

Để mang lại sự vừa vặn & tính độc nhất cho khách hàng, TimTay áp dụng dịch vụ may đo với các tiêu chí sau:

  • Đặt may các thiết kế TimTay theo số đo của khách hàng với bảng màu chất liệu có sẵn.
  • Khách hàng vui lòng thanh toán thêm 10% giá trị sản phẩm để áp dụng dịch vụ này. 
  • Thời gian đặt may trong vòng 07-14 ngày tuỳ theo thiết kế. 

Xin lưu ý: 

Không áp dụng đổi-trả đối với sản phẩm may đo. 

Vui lòng LIÊN HỆ TIMTAY để được tư vấn chu đáo nhất.
__

MADE FOR YOU

To bring the fit & uniqueness to customers, TimTay applies tailoring service with the following criteria:

  • Order TimTay designs according to customer measurements & available material color palette.
  • Customers please pay an additional 10% of the product value to use this service.
  • Tailoring time will be within 07-14 days depending on the design.

Please note:

Exchanges and returns policy are not applicable for tailoring designs.

Please CONTACT TIMTAY for the best service