TimTay Phu My Hung - GIFT VOUCHER

[English below]

Tặng bạn 100.000 VND cho hoá đơn từ 1.000.000 VND khi mua sắm tại cửa hàng. 

Xin lưu ý

 • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
 • Voucher chỉ sử dụng một lần cho một hoá đơn
 • Voucher chỉ có giá trị trong thời gian được ghi trên thẻ
 • Voucher không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, nếu sản phẩm bạn muốn mua đang giảm giá thì voucher chỉ áp dụng trên giá gốc của sản phẩm đó 
Cách sử dụng voucher

Voucher chỉ áp dụng khi bạn mua sắm tại cửa hàng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 

 • Địa chỉ: Lầu 2, R2-32 Nam Quang 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Sài Gòn.
 • Xem bản đồ 

Bạn vui lòng mang voucher tới cửa hàng và đưa cho TimTay để được áp dụng giảm giá. Nhân viên TimTay sẽ thu lại voucher sau khi bạn sử dụng thành công. 

Cám ơn bạn đã quan tâm và trải nghiệm mua sắm tại TimTay! 

TIMTAY GIFT VOUCHER

Free 100.000 VND for the bill from 1.000.000 VND when shopping at TimTay store.

Please take note that

 • Voucher is not exchangeable for cash
 • Voucher can only be used once per bill.
 • Voucher is only valid for the period indicated on the card.
 • Voucher is not applicable with other promotions, if the product you want to buy is on discount, the voucher is only applicable on the original price of that product.

Using method
Voucher is only applicable when shopping at TimTay Phu My Hung, District 7.

 • Address: 2nd floor, R2-32 Nam Quang 1, Phú My Hung, District 7, Sai Gon
 • Map

Kindly bring the voucher to the store and give it to TimTay to apply the discount. TimTay staff will collect the voucher after you successfully use it.
 
Thank you for shopping at TimTay!