TimTay Workshop

TimTay Workshop là chuỗi hoạt động thủ công với chủ đề xoay quanh lối tiêu dùng bền vững & thời trang chậm, nhằm hướng đến mục tiêu tái sinh những món đồ, nguyên vật liệu cũ.

Xem lại:
  • Gia cố quần áo cũ bằng vải thừa (Chi tiết)
  • Làm ghim cài áo từ vải thừa & Thêu trang trí cơ bản 2022 (Chi tiết)
  • Chế tác thủ công dây chuyền bạc & Vẽ lịch trên tranh lụa (Chi tiết)
  • Nhuộm màu tự nhiên trên khăn lụa (Chi tiết)
  • Patchwork Workshop (Chi tiết)
  • Làm ghim cài áo từ vải thừa & Thêu trang trí cơ bản 2023 (Chi tiết)

  _________

  TimTay Workshop is a series of craft activities themed around sustainable consumption & slow fashion, aiming to recycle old items and materials.

   Previous workshops:
   • Repair old cloths with leftover fabric (Detail)
   • Recycle embroidery brooch pin (Detail)
   • Handcrafted silver chain & Painting calendar on silk (Detail)
   • Natural dye on silk scarf (Detail)
   • Patchwork Workshop (Detail)