RETURN

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG

  • Bạn được trả hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng hoặc ngày nhận được hàng (đối với hoá đơn online).
  • Sản phẩm phải còn nguyên tag, chưa có dấu hiệu giặt tẩy, không ám mùi và không bị hư hỏng so với ban đầu.
  • Các sản phẩm không áp dụng trả hàng bao gồm: Phụ kiện, trang phục ngủ & trang phục lót.
  • Bộ phận giao vận của TimTay sẽ đến nhận lại hàng, bạn vui lòng thanh toán phí vận chuyển cho bộ phận giao vận.

Xin lưu ý: Chính sách này áp dụng cho cả trường hợp đổi hàng. Sau khi nhận được thông báo trả hàng, bộ phận CSKH của TimTay sẽ liên hệ với bạn để xác nhận yêu cầu này.

YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Sau khi nhận lại sản phẩm và xác nhận tình trạng sản phẩm hợp lệ, TimTay sẽ hoàn tiền lại cho bạn trong vòng 03 ngày. TimTay sẽ gửi đến bạn thông báo chuyển hoàn sau khi hoàn tất giao dịch. 

Để yêu cầu trả hàng, bạn vui lòng điền thông tin TẠI ĐÂY 

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với TimTay qua:

RETURN POLICY

  • You can return the items within 10 days from the date of purchase or the date of receive (for online orders).
  • The items must have the original tag intact, no signs of washing, no odor and no damage compared to the original.
  • Items that are not eligible for returns include: Accessories, Sleepwear & Underwear.

TimTay's shipping department will come to receive the items, please pay the shipping fee to shipper.

Please note: This policy also applies to exchanges. After receiving the return notification, TimTay's customer service department will contact you to confirm the request.

REFUND REQUEST

After receiving the items back and confirming the quality, TimTay will refund you within 03 days. TimTay will send you a refund notice after completing the transaction.

To request a return, please fill in the information HERE

If you need support, you can contact TimTay via:

  • Hotline: +84 906 734 282
  • Chat box (located in the right corner of the website)
  • Facebook / Instagram