Tuyển dụng

Các vị trí đang tuyển dụng tháng 8/2022 

Thông tin tuyển dụng & Mô tả công việc sẽ được TimTay cập nhật trên website. Để ứng tuyển, vui lòng gửi CV/ porfolio của bạn đến email hr@timtay.me nhé.