RECYCLE WORKSHOP: Embroidery Brooch PinNỘI DUNG / 
DESCRIPTION
Hướng dẫn làm chiếc ghim cài (5,8cm) bằng vải linen nhiều màu sắc và thêu trang trí cơ bản.
Instructions for making a 5.8cm brooch with colorful linen fabric and basic decorative embroidery.


KHUNG GIỜ / SLOT
Thứ Bảy (saturday), 4.3
10AM - 12PM
2PM - 4PM

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION
TimTay Store - 2nd floor, R2-32 Nam Quang 1, Phu My Hung, D7.

SỐ LƯỢNG / QUANTITY
Tối đa 15 người.
Maximum 15 people.


PHÍ THAM DỰ / PARTICIPATION FEE
350.000/ người - bao gồm học cụ, trà bánh suốt buổi workshop & thành phẩm đem về.
350.000/ person - including workshop materials, food and drinks & final works.

*Bạn sẽ nhận được email xác nhận kèm STK thanh toán sau khi điền form đăng ký.
*You will receive a confirmation email with the payment bank account after filling out the registration form.