Lụa 01

Lụa 01

ÁO CUỘI

4,300,000₫

QUẦN BƯỚM ĐÊM

4,300,000₫

VÁY THAN

6,400,000₫

QUẦN QUẾ

4,300,000₫


KIMONO THUỶ SINH

5,500,000₫

ÁO QUẾ

3,400,000₫

ĐẦM CUỘI

5,700,000₫

ĐẦM TRĂNG NON

7,400,000₫

ĐẦM QUẾ

6,700,000₫

ĐẦM VỎ CÂY

6,400,000₫

KIMONO TẰM TANG

6,300,000₫

ĐẦM VỎ CÂY

6,400,000₫

ĐẦM SÓNG

8,700,000₫

ĐẦM HỒ

5,500,000₫

ĐẦM CHỒI NON

8,700,000₫

KIMONO ĐỒNG BẰNG

5,500,000₫

ÁO ĐÊM

5,700,000₫

QUẦN TRĂNG NON

8,700,000₫

ÁO TRĂNG NON

4,300,000₫