Lua 01

Lụa 01 là Bộ sưu tập đầu tiên TimTay áp dụng kỹ thuật cắt không vải thừa (zero wastedesign) với 70% thiết kế đạt tiêu chí không thừa vải khi cắt, giảm thiểu tối đa sự lãng phí trong thời trang. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trên con đường theo đuổi phong cách thời trang bền vững của TimTay.