Bộ sưu tập: FW21

Nối tiếp câu chuyện Á Đông từ Bộ sưu tập phi giới tính FW20 đã ra mắt trong năm 2020, TimTay tiếp tục phát triển FW21 với 12 thiết kế dành cho Nữ. Nhiều chi tiết trên thiết kế được tái sử dụng từ vải thừa trong quá trình sản xuất FW20, tạo nên một "vòng tròn" bền vững trong thời trang.  

Continuing the Oriental inspiration from our FW20 Gender Free Collection released in 2020, TimTay goes on to develop FW21: a collection consisting of 12 designs dedicated to women. Many details are reused from leftover fabric during the production of the FW20, forming a sustainable "circle" in fashion.

FW21
Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

6 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là

Color
Materials

6 sản phẩm