TIMTAY LOVE

Chương trình ưu đãi dành riêng cho Khách hàng thân thiết của Tim Tay

Điều kiện
- Tổng doanh số mua hàng đạt 10.000.000đ trong vòng 03 tháng tính từ lần mua hàng đầu tiên
- Không áp dụng đối với các sản phẩm ký gửi.
- Khách hàng đủ điều kiện tham gia sẽ được cấp Thẻ Thành viên Tim Tay Love

Ưu đãi
- Giảm 5% toàn bộ sản phẩm Tim Tay (không bao gồm hàng ký gửi, không áp dụng cùng các ưu đãi khác)
- Quà tặng cho ngày sinh nhật
Tham gia các chương trình ưu đãi dành riêng cho Khách hàng thân thiết hàng năm

Duy trì chương trình
- Thẻ Thành viên Tim Tay Love có giá trị trong vòng 01 năm tính từ ngày phát hành thẻ
- Duy trì Thành viên Tim Tay Love: trong vòng 01 năm từ ngày phát hành, nếu doanh số mua hàng đạt 30.000.000đ (không tính hàng ký gửi), khách hàng sẽ được cấp Thẻ mới cho năm tiếp theo.

 

Special ‘Thank you’ offer for TimTay’s loyal shoppers.

Requirements
- If your purchase value reach: 10.000.000đ within 03 months as from the first purchase
- Consignments purchase is not available
- Membership card TimTay Love will be issued when shopper meets the requirements

Benefits
- 5% discount on any Tim Tay’s products (not applied for consignments and other promotion (if any)
- Gift on Customer’s birthday
- Join our Yearly Special Offers for loyal members only

To maintain the offer
- Your Membership will be valid for 01 year  as from the day of receive TimTay’s membership card.
- To maintain your Tim Tay Love membership: purchase value reach 30.000.000vnđ within 01 year as from the day you receive TimTay’s membership card, (not inclusive of consignments purchase); when this requirement beeing met, your membership card will be renewed