Shipping

TimTay áp dụng chính sách đổi hàng với các quy định như sau

- Sản phẩm thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm mua hàng căn cứ 
theo hoá đơn; hoặc tính từ thời điểm nhận được hàng đối với đơn hàng online.
- Sản phẩm đổi chưa qua sử dụng, còn nguyên tem nhãn đính kèm, chưa giặt/ ủi, dính bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng so với hàng mới. Vì vậy, khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi thanh toán.
- Áp dụng đổi hàng cho các trường hợp đổi kích cỡ (size) hoặc đổi sản phẩm khác sau khi đã bù trừ chênh lệch giá.

Lưu ý
- Không áp dụng chính sách trả hàng.
- Mỗi sản phẩm chỉ được áp dụng chính sách đổi hàng 01 (một) lần.
- Sản phẩm đổi phải được người mua chuyển về cửa hàng TimTay để áp dụng chính sách đổi hàng.
- Không áp dụng đổi hàng đối với các sản phẩm ký gửi.TimTay’s exchange policy

- Item(s) must be returned within 07 days of purchase, together with proof of purchase on the receipt or from the day of receiving the item(s) with online customer.
Item(s) must be unworn, unwashed, or otherwise unused with all original tags/labels attached comparing to new items. Please check your item(s) carefully before returning.
- We can exchange an item for a different size or colour in the same style or for a different product after add. If the item you're exchanging costs less than your original purchase we will refund you the difference.

Notice

- No refund.
- Each item(s) can only be exchanged once.
- The product must be brought to TimTay store by the buyer to be exchanged.
- Exchange policy is not applied for the resignments.