Vận chuyển

Thời gian nhận hàng & Phí vận chuyển:

  • Nội thành TP.HCM: Phí vận chuyển 24,500 - Nhận hàng sau 1-2 ngày
  • Ngoại thành TP.HCM: Phí vận chuyển 26,500 - Nhận hàng sau 3-4 ngày
  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho hóa đơn từ 700.000đ

Sau khi hoàn tất quá trình đặt hàng, đơn vị vận chuyển sẽ nhanh chóng giao hàng đến bạn. Bạn vui lòng chú ý điện thoại để nhận hàng nhé! 

Trường hợp bạn ở khu vực nội thành cần nhận hàng gấp trong ngày, vui lòng liên hệ TimTay để được hỗ trợ bạn nhé!


Delivery Time & Shipping Fee:

  • Within Ho Chi Minh City: Shipping fee 24,500 - Receive in 1-2 days
  • Outside Ho Chi Minh City: Shipping fee 26,500 - Receive in 3-4 days
  • Free shipping nationwide for bills from VND 700,000

After completing the order process, the shipping unit will promptly deliver the goods to you. Please pay attention to your phone to receive the goods!

In case you are in the inner city and need to receive goods urgently within the day, please contact TimTay for support!