Dây chuyền dài - Vàng

395,000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật