ZERO 05 | HÌNH THỨC HỢP TÁC

Chủ đề: “mời đến chơi nhà”
Xây dựng không gian căn hộ Việt - dùng đồ Việt. 

☺︎ CHI PHÍ THAM DỰ

1. Để xác nhận tham gia, vui lòng thanh toán cọc 1.000.000 (một triệu đồng). TimTay sẽ hoàn cọc kèm theo doanh thu bán hàng.
2. TimTay sẽ nhận 30% doanh thu bán hàng của nhãn hàng của 03 ngày tổ chức sự kiện (16-17-18.12)

THÔNG TIN THANH TOÁN
Số tài khoản: 0337 8201 901 - TP Bank, chi nhánh Phú Mỹ Hưng
Chủ tài khoản: Đinh Đặng Hoàng Anh
Nội dung thanh toán: TÊN NHÃN HÀNG - ZERO 05

☺︎ TRÁCH NHIỆM CỦA TIMTAY

1. Địa điểm tổ chức & vận hành sự kiện. Marketing cho sự kiện.
2. Trưng bày không gian & sản phẩm của tất cả nhãn hàng tham dự. Đảm bảo đúng tinh thần, chủ đề của sự kiện.
3. Tư vấn bán hàng cho tất cả nhãn hàng, thanh toán đơn hàng.
4. Bảo quản hàng hoá.
5. Gửi báo cáo bán hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện & thanh toán trong vòng 03 ngày tiếp theo.

☺︎ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÃN HÀNG

1. Phối hợp truyền thông cho sự kiện, gồm:
• Cung cấp logo file Ai, câu chuyện thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm sẽ bán trong sự kiện, chương trình ưu đãi.
• Bấm "đồng ý" lời mời co-host trên facebook của sự kiện & mời khách của nhãn hàng tham gia sự kiện.
• Thường xuyên đăng bài viết, liên tục chia sẻ story về sự kiện.

2. Vận chuyển, giao-nhận hàng hoá
• Điền file Danh sách sản phẩm do TimTay cung cấp.
• Giao hàng đến địa điểm tổ chức, cùng kiểm đếm và bàn giao hàng hoá từ 10:00 - 17:00 ngày 14/12/2022. Hàng hoá cần gửi kèm bao bì, brochure, namecard, móc áo (đối với quần áo) & file in Danh sách sản phẩm.
• Hỗ trợ trưng bày hàng hoá.
• Kiểm đếm và nhận lại hàng vào 20:00 ngày 18/12/2022