TÓM TẮT ZERO 04

Chủ đề: "Chợ Tết"

Thời gian: Thứ Bảy đến Chủ Nhật, 23-24.01.2021
Địa điểm: Hoa Tay Space - Lầu 2, 34 Ký Con, Quận 1, Sài Gòn.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

• Mua sắm
• Workshop thủ công
• Triển lãm thời trang
• Triển lãm tranh

→ XEM THÊM TẠI INSTAGRAM STORYTHƯƠNG HIỆU THAM DỰNGHỆ SĨ THAM DỰĐỐI TÁC TÀI TRỢ