Thêu Tay Bảng Chữ CáiTrải nghiệm dịch vụ thêu tay lên sản phẩm với catalogue 26 chữ cái, được thêu tay bởi các nghệ nhân lành nghề tại TimTay.

Kích thước chữ cái:
4x4 cm

Trải nghiệm dịch vụ tại đây