Join TimTay Team

Trong hành trình phát triển thương hiệu, TimTay không thể nào thiếu những đồng đội nhiệt huyết & tài năng. Nếu bạn có năng lực, đồng điệu với TimTay, hãy ứng tuyển ngay vào các vị trí bên dưới:

Thông tin tuyển dụng & Mô tả công việc sẽ được TimTay cập nhật trên website. Để ứng tuyển, vui lòng gửi CV/ porfolio đến email hr@timtay.me.