Cách mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

 1. Truy cập vào website www.timtay.me
 2. Lựa chọn sản phẩm trên tab danh mục (hoặc gõ trực tiếp tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm Search)
 3. Lựa chọn kích thước (tham khảo bảng Size Guide trong phần mô tả), màu sắc và số lượng bạn mong muốn.
 4. Nhấn Add To Cart để thêm sản phẩm vào giỏ hàng (hoặc Buy It Now để chuyển ngay đến bước thanh toán). 
 5. Tại giỏ hàng:
 • Kiểm tra các sản phẩm trong giỏ hàng
 • Điền ghi chú khác (nếu có) vào ô Special Instructions For Seller
 • Nhấn Update Cart để tiếp tục mua sắm
 • Nhấn Check Out để chuyển đến bước thanh toán
 1. Tại bước thanh toán: 
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng
 • Nhập mã giảm giá (nếu có) vào ô Gift Card Or Discount Code
 • Lựa chọn phương thức thanh toán (COD hoặc VTC Pay - Ví điện tử giúp người dùng thực hiện các thanh toán nhanh chóng và thuận tiện)
 1. Nhấn Complete Order để hoàn tất mua hàng. 

Chúc bạn mua sắm vui vẻ cùng TimTay!

HOW TO ORDER

 1. Access the website www.timtay.me
 2. Select the product on the category tab (or type the product name directly into the Search bar)
 3. Select the Size (refer to the Size Guide in the description), Color and the Quantity you want.
 4. Click Add To Cart to add the product to the cart (or Buy It Now to go directly to the payment step)
 5. At the Shopping Cart:
 • Check out the products in the cart
 • Enter other notes (if any) in the Special Instructions For Seller box
 • Click Update Cart to continue shopping
 • Click Check Out to go to the payment step
 1. At the payment step: 
 • Fill in your personal information and shipping address
 • Enter the discount code (if you have) in the Gift Card Or Discount Code box
 • Select payment method (COD or VTC Pay - E-wallets help users make payments quickly and conveniently)
 1. Click Complete order.

Happy shopping with TimTay!