RECYCLE WORKSHOP: Embroidery Brooch PinNỘI DUNG / 
DESCRIPTION
Hướng dẫn làm chiếc ghim cài (5,8cm) bằng vải linen nhiều màu sắc và thêu trang trí cơ bản.
Instructions for making a 5.8cm brooch with colorful linen fabric and basic decorative embroidery.

KHUNG GIỜ / SLOT
Thứ Bảy (saturday), 4.3
10AM - 12PM
2PM - 4PM

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION
TimTay Store - 2nd floor, R2-32 Nam Quang 1, Phu My Hung, D7.

SỐ LƯỢNG / QUANTITY
Tối đa 15 người.
Maximum 15 people.