TimTay đang tìm kiếm thêm bạn đồng hành, để cùng nhau lan toả câu chuyện thương hiệu thời trang tinh tế, nguyên bản khắp muôn nơi…

Nếu bạn tin rằng mình là người phù hợp, hãy click xem Mô tả công việc chi tiết và ứng tuyển trực tiếp với chúng tôi ngay nhé.

sales staff


 • Tư vấn & bán hàng theo ca
 • Quản lý, sắp xếp không gian cửa hàng, hàng hoá
 • Lương, thưởng theo doanh số & chế độ giảm giá nội bộ

Chi tiết & Ứng tuyển tại đây.

store manager


 • Tư vấn & bán hàng; quản lý nhóm nhân viên bán hàng, ca làm việc
 • Quản lý thu chi, hàng hóa & cơ sở vật chất cửa hàng
 • Lương, thưởng theo doanh số & chế độ giảm giá nội bộ

Chi tiết & Ứng tuyển tại đây.

pattern designer


Nhân viên Kỹ thuật rập

 • Thiết kế rập chi tiết từ thiết kế gốc, nhảy size, lên sơ đồ & thông số kỹ thuật
 • Tính định mức nguyên, phụ liệu
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất

Chi tiết & Ứng tuyển tại đây.

accountant & admin


Nhân viên Kế toán - Hành chính

 • Quản lý hệ thống chứng từ, hoá đơn, văn bản, báo cáo nội bộ
 • Thực hiện báo cáo thuế, các thủ tục hành chính
 • Quản lý hồ sơ, trang thiết bị, cơ sở vật chất

Chi tiết & Ứng tuyển tại đây.