LỜI MỜI THAM DỰ | ZERO 05

Chủ đề: “Mời đến chơi nhà”
Xây dựng không gian căn hộ Việt - dùng đồ Việt.Thời gian: Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 16-17-18.12.2022
Địa điểm: Hoa Tay Space - Lầu 2, 34 Ký Con, Quận 1, Sài Gòn.

☺︎ HOẠT ĐỘNG CỦA TIMTAY
• Ra mắt Bộ sưu tập & dòng sản phẩm trang trí nhà cửa của Life, dòng sản phẩm đời-thường của TimTay.

• Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
• Workshop thủ công theo chủ đề thời trang bền vững.

☺︎ HOẠT ĐỘNG TRONG SỰ KIỆN
• Mua sắm
• Triển lãm tranh
• Workshop thủ công (17 & 18.12 từ 10:00 - 12:00)

☺︎ NGÀNH HÀNG THAM DỰ
   Số lượng dự kiến: 10 nhãn hàng

→ TÓM TẮT ZERO 04 | CHỦ ĐỀ: "CHỢ TẾT"

→ HÌNH THỨC HỢP TÁC