TimTay Nha Trang - GIFT VOUCHER

 [English below]Tặng bạn 100.000 VND cho hoá đơn từ 1.000.000 VND. Áp dụng khi mua sắm tại cửa hàng của TimTay tại Nha Trang và website www.timtay.me với mã voucher TTGC10023

Xin lưu ý

 • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

 • Voucher chỉ sử dụng một lần cho một hoá đơn

 • Voucher chỉ có giá trị trong thời gian được ghi trên thẻ

 • Voucher không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, nếu sản phẩm bạn muốn mua đang giảm giá thì voucher chỉ áp dụng trên giá gốc của sản phẩm đó. 

CÁCH SỬ DỤNG VOUCHER 

Tại cửa hàng
Địa chỉ: TimTay 5F Gold Coast Mall, 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang. 
Hotline: +84 906 734 282 

Bạn vui lòng mang voucher tới cửa hàng và đưa cho TimTay để được áp dụng giảm giá. Nhân viên TimTay sẽ thu lại voucher sau khi bạn sử dụng thành công. 

Trực tuyến qua website www.timtay.me
Chọn sản phẩm bạn yêu thích và bỏ vào giỏ hàng. Ở bước thanh toán, bạn hãy nhập mã voucher TTGC10023 để được giảm giá nhé. 

Cám ơn bạn đã quan tâm và trải nghiệm mua sắm tại TimTay! 

TIMTAY GIFT VOUCHER

Free 100.000 VND for the bill from 1.000.000 VND when shopping at TimTay store.

PLEASE TAKE NOTE THAT

 • Voucher is not exchangeable for cash
 • Voucher can only be used once per bill.
 • Voucher is only valid for the period indicated on the card.
 • Voucher is not applicable with other promotions, if the product you want to buy is on discount, the voucher is only applicable on the original price of that product.

  USING METHOD
  At store
  Address: TimTay 5F Gold Coast Mall, 1 Tran Hung Dao, Nha Trang.
  Hotline: +84 906 734 282

  Please bring the voucher to the store and give it to TimTay to apply the discount.
  TimTay staff will collect the voucher after you successfully used it.

  Online via website  www.timtay.me 
  Choose your favorite product and add it to your cart. At the payment step, please enter the voucher code TTGC10023 to receive the discount.