<tc>Collection</tc>: 20.10 - Hộp Quà Ưu Đãi

Hướng dẫn chọn quà

1. Chọn sản phẩm

2. Ở bước thanh toán, nhập một trong ba mã ưu đãi bên dưới tuỳ theo giá trị hộp quà.

3. Để lại lời nhắn (không quá 15 từ) vào phần Ghi chú đơn hàng. TimTay sẽ chuẩn bị thiệp viết tay theo phong cách Calligraphy để gửi đến người nhận.

*Chương trình áp dụng từ 06.10 - 20.10.2023

20.10 - Hộp Quà Ưu Đãi
<tc>Filter and sort</tc>

<tc>Filter and sort</tc>

22 product

Còn hàng
Giá

The highest price is

Loại sản phẩm
Color

22 product