Bộ sưu tập: gốm thủ công

Gốm được thiết kế và thực hiện thủ công tại xưởng gốm Yên Lam, Bình Dương. Các tác phẩm mang theo cá tính, câu chuyện của từng người thợ chế tác trong trạng thái bình an, sáng tạo & yêu thương.
gốm thủ công