Bộ sưu tập: Gốm độc bản

Gốm được thiết kế và thực hiện thủ công tại xưởng gốm Yên Lam, Bình Dương. Các tác phẩm mang theo cá tính, câu chuyện của từng người thợ chế tác trong trạng thái bình an, sáng tạo & yêu thương.
Gốm độc bản
Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

0 sản phẩm

0 sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả