Nếu bạn muốn order sản phẩm đã hết hàng hoặc size nhỏ/ lớn hơn size hiện có của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ contact@timtay.me hoặc gọi hotline 0906 734 282 để được tư vấn thêm. 

To place orders for out-of-stock items, or for smaller/bigger than our available sizes, please email us via contact@timtay.me, or call our hotline 0906 734 282 for further assistance.