Thank you chi Tú Phan for sharing with us!
#howtoweartimtay in Japan summer?

Sẽ chẳng có chiếc đầm nào trông nhàm chán nếu bạn là một người mặc thú vị.

13092089_897245003735763_410945870479223937_n